دانلود کارت اعداد

شما می توانید به روش تصویرخوانی شمارش اعداد را به فرزندتان آموزش بدید. در این کارتها یادگیری بوسیله ی شمارش شکلک ها صورت می گیرد.

ابتدا کارتهای مستطیلی را در حالی که دست خود را روی عدد پایین گذاشته اید، در مقابل دیدگان کودک قرار دهید و از او بخواهید که با انگشت اشاره خود یکی یکی شکلک ها را بشمارد. سپس دست خود را بردارید و عدد را به کودک نشان دهید. چندین باراین کار را تکرار کنید.

بعد از آن می توانید کارتهای مربعی را به کودک نشان دهید و از او بخواهید هر عدد را به تعداد صحیح شکلک ها وصل کند. علاوه بر یادگیری اعداد کودک شما با حالتهای مختلف مانند خوشحال، ناراحت، عصبانی، خجالتی، متعجب و ترسیده آشنا می شود.

 

مطالب مرتبط