کاربرگ سرگرمی و اعداد

این فایل شامل 20 کاربرگ می باشد (فارسی و انگلیسی). هر کاربرگ چندین مهارت را در بر دارد.  با توجه به آمادگی و علاقه کودک می توانید هر کاربرگ را چندین بار انجام دهید. بهتر است کاربرگها را لمینت کرده و یا درون کاور کاغذ قرار دهید و از کودک بخواهید تا با ماژیک وایت برد آنها را کامل کند. این پکیج مناسب کودکان آمادگی، پیش دبستانی و کلاس اول می باشد. 


هر کاربرگ شامل بخش های زیر می باشد:

  •   بگو و نشان بده: کودک باید تعداد انگشتان هر دست که در کادر می بیند را بشمارد و عدد مورد نظر را بگوید سپس با دست خود آن عدد را نشان دهد.
  •   عدد را بخوان: شکل صحیح نوشتاری عدد را باید تشخیص داده و علامت بزند.
  •   علامت بزن: کودک باید در جدول ده خانه ای، با توجه به عدد مورد نظر، به تعداد مناسب نقطه بگذارد، دایره یا ضربدر بکشد.
  •   خمیربازی: عدد را با خمیر بازی بنویسد. یا اینکه تعدادی نشانگر، نخود، لوبیا یا وسایل کوچک در اختیارش قرار دهید تا نوشته ی عدد را تزئین کند.
  •   بنویس: از کودک بخواهید عدد را بنویسید.
  •  از کودک بخواهید عدد را به حروف بنویسد.​

مطالب مرتبط