دانلود پکیج فلش کارت اموزش حروف

دانلود پکیج فلش کارت اموزش حروف

این فایل را بر روی مقوا پرینت و لمینت کنید سپس کارتها را از هم جدا کرده و گوشه ی بالای کارتها را پانچ کنید. با استفاده از حلقه کلید کارتها را به هم وصل کنید. می توانید هفته ای یک نشانه به کودک نشان دهید و پس از یادگیری نشانه ی دیگری را معرفی کنید. یا اینکه هر روز نشانه و شعر مربوط به آن را برای کودک بخوانید. پس از مدت کوتاهی خواهید دید که کودک با
نشانه ها آشنا شده و شعر را حفظ می خواند.

مطالب مرتبط