مروری بر حروف الفبا برای کودکان

مروری بر حروف الفبا برای کودکان


این بسته مناسب کودکان آمادگی، پیش دبستانی و کلاس اول می باشد و برای کودکانی طراحی شده است که با شکل و صدای حروف الفبا آشنایی دارند فقط به یادآوری و مرور دوباره نیازمند هستند. 
با توجه به آمادگی و علاقه کودک می توانید هر کاربرگ را چندین بار انجام دهید. بهتر است کاربرگها را درون کاور کاغذ قرار دهید و از کودک بخواهید تا با ماژیک وایت برد آنها را کامل کند.
هر کاربرگ شامل پنج قسمت می باشد:
1-  نشانه ی هفته: به روشهای مختلف می توانید این بخش را کامل کنید. با سر انگشت آن را بنویسید، استیکر بچسبانید و یا اینکه رنگ کنید.
2-  نوشتن: از کودک بخواهید این قسمت را با ماژیک بنویسد.
3-  رنگ آمیزی: شکل هایی که با صدای مورد نظر آغاز می شوند را رنگ کنید.
4-  پیدا کن: با ماژیک دور نشانه ی مورد نظر دایره بکشید.
5-   نقاشی بکش: کودک فکر می کند و تصویر چیزی را که با صدای مورد نظر شروع می شود رسم می کند.

مطالب مرتبط