آموزش اشکال هندسی به کودکان

فایل آموزش اشکال هندسی، شامل 10 بخش می باشد (دایره- مربع- مثلث- مستطیل- لوزی- بیضی- قلب- هلال- ستاره- جمع بندی). هر کدام از اشکال هندسی بستگی به آمادگی و استقبال کودک، در یک هفته یا بیشتر آموزش داده می شود. برای هر شکل تقریباً پانزده فعالیت و چند کاربرگ آماده شده است. توجه داشته باشید که اصلاً نیازی به پرینت کردن این فایل نیست تمام این فعالیتها را به راحتی می توانید با وسایل موجود در خانه آماده کنید. امیدوارم شما و فرزندتان از آن لذت ببرید و لحظات خوشی را در کنار هم تجربه کنید. مناسب دو سال و بالاتر.

مطالب مرتبط