دانلود پکیج افزایش دقت و تمرکز (رسم کردن خطوط مشابه الگو)

دانلود پکیج افزایش دقت و تمرکز (رسم کردن خطوط مشابه الگو)

رسم کردن خطوط مشابه الگو
فعالیتی بسیار ساده در جهت تقویت تمرکز، دقت، مهارتهای حرکتی ظریف و آمادگی برای نوشتن در کودکان. برای اینکار من کارتهایی طراحی کردن که شامل دو قسمت هستند در سمت چپ الگوی مورد نیاز رسم شده و در سمت راست یک الگوی خالی وجود دارد تا کودک مشابه سمت چپ آن را کامل کند.
روش کار به این صورت است که صفحات را پرینت و لمینت کنید سپس کارتها را جدا کرده و در اختیار کودک قرار دهید. حتماً دقت داشته باشید که گوشه های کارتهای لمینت شده را به
صورت هلالی برش دهید تا نوک تیز آنها برای کودکان خطر ساز نباشد. با استفاده از یک ماژیک سر نازک از کودک بخواهید که الگوها را کامل کند

مطالب مرتبط