پکیج شمارش میوه ها و آشنایی با شکل اعداد

کارتهای شمارش میوه ها و آشنایی با شکل اعداد.
حتما به کودک یاد بدید هنگام شمارش هرچیز، انگشت دست خود را روی هر کدام قرار دهد و از بالا به پایین بشمارد.
 استفاده از گیره لباس هم باعث  تقویت مهارتهای ظریف دست و انگشتان میشه که خود مقدمه ای برای نوشتن در آینده خواهد بود.
بعدش هم اجازه بدید آزادانه با گیره ها بازی کنن.

مطالب مرتبط