کاربرگهای پیک نوروزی کلاس اول

کاربرگهای پیک نوروزی کلاس اول
برای سیزده روز در بیست و شش کاربرگ طراحی شده اند. هروز دو کاربرگ، که شامل مفاهیم ریاضی، فارسی، علوم و داستان خوانی و قصه گویی می باشند.


قیمت فایل ده هزار.

مناسب کلاس اولی ها

 

مطالب مرتبط