سنجش ورود به کلاس اول

همه ساله طرح سنجش نوآموزان پیش‌دبستانی درکشور اجرا می شود. تشخیص به موقع کودکانی که دچار اختلال یادگیری یا ناتوانی ذهنی هستند نه تنها می تواند از بروز و تشدید معلولیت ها در آن ها جلوگیری نماید بلکه در رفع مشکلات آموزشی آنان نیز موثر واقع خواهد شد. این کاربرگ ها به صورت زیبا، گویا و با کیفیت طراحی شده اند. شما می توانید جهت استفاده های مختلف در کلاس یا منزل استفاده نمایید. این فایل شامل تمام مفاهیم اساسی و پایه مناسب دانش آموزان پیش از دبستان و آمادگی برای ورود به کلاس اول می باشد. بستگی به استقبال کودک می توانید روزانه یک یا دو کاربرگ انجام دهید . تعداد صد کاربرگ.

مطالب مرتبط