پکیج کامل واحدکارها و کاربرگ و نمونه سوال برای پیش دبستانی ها

۴۰۰ صفحه شامل:
کلیه مفاهیم صدا آموزی 
لوحه ها 
سرمشق آماده
 فارسی
ریاضی
علوم
واحد کار
مناسبت های تقویمی
قرآن
کاردستی، نقاشی و … برای کل سال 

قیمت 80 هزار تومان
دانلود نمونه رایگان

مطالب مرتبط